ชื่อโครงการ

Stompbox effect handmade

( เอฟเฟกกีต้าร์ )

 

Stompbox effect handmade

เอฟเฟคกีต้าร์ เป็นอุปกรณ์จำเป็นมากสำหรับมือกีต้าร์ เป็นอุปกรณ์์ที่ใช้ปรุงแต่งหรือดัดแปลงเสียง เพื่อสร้างสีสัน โทนเสียง ให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปจากเสียงกีต้าร์เดิมๆ เอฟเฟคบางเสียง

ก็ทำให้เกิดความรู้สึกเร้าใจมากยิ่งขึ้นเช่น overdrive บางประเภทก็ทำให้รู้สึกก้อง เหมือนเล่นใน hall

หรือ room ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเอฟเฟคกีต้าร์ประเภทที่ข้าพเจ้าสนใจ เป็นประเภทที่นิยมสำหรับการ

แสดงสดอย่างมากที่เรียกประเภทนี้ว่าสตอมบ๊อค

 

ที่มา

เกิดจากการที่ทัวน์คอนเสิร์ตกับวงของตัวเอง เป็นเวลานานก็เริ่มรู้สึกที่เบื่อซาวตัวเอง ที่เล่นอยู่ทุกวัน ซึ่งวงของข้าพเจ้าเป็นแนวอิเล็กทรอนิกบริทร๊อค ซึ่งจะต้องใช้ซาวสังเคราะห์ด้วย บวกกับตอนแรกวงมีมือกีต้าร์2คน และอีกคนมีหน้าที่เล่นlooper ด้วย แต่ได้ออกจากวงไป ทำให้ปัจจุบันต้องเล่นกับmd เพื่อทดแทนหน้าที่ของ

สมาชิกคนเก่า แต่สมาชิกในวงก็ไมได้รู้สึกดีกับการใช้ md เพราะอยากคงไว้ซึ่งการเล่นสดของวง การเล่นกับ md ค่อนข้างจะทำให้สูญเสียเอกลักษณ์ของวง เพราะมันจะไม่ต่างอะไรกับวงทั่วไปเลย ซึ่งในระยะหลังข้าพเจ้า

พยายามที่จะกดซินไปด้วยเล่นกีต้าร์ไปด้วย บวกกับการเป็นมือกีต้าร์คนเดียว การคุมทั้งสองอย่างนั้น เป็นเรื่อง

ที่ไม่คล่องตัวยิ่งนัก จึงเกิดความคิดที่ว่า ถ้ามีเสียงเอฟเฟกกีต้าร์แบบที่เรากดในซินก็ดีนะ จะได้สะดวกยิ่งขึ้น ถึงยังไงจะยังต้องกดซินอยู่บ้าง เพราะเป็นแนวของวงแต่ก็คงสะดวกขึ้นเยอะ ซึ่งปัจจุบันเอฟกเฟกที่ข้าพเจ้าต้องการ ยังไม่มีประเภทสตอมบ๊อคเพื่อมาใช้กับประเภทกีต้าร์  ที่มีอยู่บ้างก็เป็นประเภทดิจิตอล ซึ่งระบบดิจิตอลมีปัญหาคือ ค่อนข้างจะกินเนื้อเสียงกีต้าร์ ทำให้เสียงกีต้าร์ถูกบิดเพี้ยนไปจากเดิม เพราะเสียงกีต้าร์จะต้องผ่านวงจร

ที่ค่อนข้างซับซ้อนของระบบดิจิตอล ทำให้สัญญาณกีต้าร์ถูกลดทอน บิดเพ้ียนทำให้เกิดอาการ Drop ถึงแม้เราจะ Bypass สัญญาณแล้วก็ตาม บวกกับระบบดิจิตอล ค่อนข้างจะไม่เสถียรกับระบบไฟบ้านเรา ทำให้เกิดอาการ

แฮงค์ได้ในการแสดงสด ทำให้เกิดความคิดที่ว่า อยากลองสร้างเสียงขึ้นมาแบบสต๊อมบ๊อก เพื่อจะได้สะดวกยิ่งขึ้น และอยากให้มันเป็นซาวที่เป็นเอกลักษณ์กับวงของข้าพเจ้าเอง

 

วัตถุประสงค์

เพื่อนำเอาเสียงสังเคราะห์นำมาสร้างเป็นเสียงเอฟเฟคให้กับกีต้าร์ เพื่อใช้ในการแสดงสด ให้เป็นเอกลักษณ์ สะดวกต่อการใช้งาน และเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับคนเล่นกีต้าร์ที่ต้องการอะไรใหม่ๆ

 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เกิดประโยชน์กับตัวข้าพเจ้าเองอย่างมากก จากการศึกษาหาข้อมูลก็ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้

อย่างมากมาย ได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ ที่มาที่ไปของเอฟเฟค พัฒนาการขั้นตอนการสร้างเสียง

ได้เรียนรู้งานด้านอิเล็กทรอนิคอย่างลึกซึ้ง

2.  ได้เอฟเฟกใหม่ๆมาใช้กับกีต้าร์เพิ่มขึ้น

3.  ทำให้ผู้ฟังดนตรี ได้รับฟังซาวกีต้าร์ในแบบใหม่

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. วางแผนการดำเนินงาน
  2. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ สอบถามเพิ่มเติมจากผู้ชำนาญหลายๆ

ท่านในวงการ และค้นคว้าจากอินเตอร์เนต ตั้งแต่พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิก ประวัติเอฟเฟค

ที่มาที่ไปของเอฟเฟคกีต้าร์ ข้อดีข้อเสียของแต่่ละแบรนด์ โดยดูจากวงจร,จากอุปกรณ์ที่ใส่ในวงจร

และการรีวิวจากสื่อต่างๆและการวิจารณ์จากผู้ใช้ในเวปบอร์ดชื่อดังทั้งไทยและเทศ

3.  ซื้ออุปกรณ์มาลองทำจริง ในแบบที่ต้องการ

4.  นำไปให้ผู้มีประสบการณ์ด้านนี้รีวิว แนะนำข้อเสียที่ควรแก้ไข เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

5.  นำมาแก้ไขและพัฒนาจนสำเร็จดั่งที่ได้วางเป้าหมายไว้

 

Advertisements