การอ่านค่า R , C

การอ่านค่าตัวต้านทานแบบมี 4 แถบสี

แถบที่ 1-2 = ค่าหลักที่ 1-2 ตามสี

แถบที่ 3 = ตัวคูณ

แถบที่ 4 = ค่าความคลาดเคลื่อน

 

ตัวอย่างสี แดง ม่วง ส้ม ทอง

แดง= 2   ม่วง= 7   ส้ม= x 1,000   ทอง= ความคลาดเคลื่อน + 5%

= 27000 โอห์ม  = 27 Kโอห์ม  ความคลาดเคลื่อน + 5%

 

การอ่านค่าตัวต้านทานแบบมี 5 แถบสี

แถบที่ 1-3 = ค่าหลักที่ 1-3 ตามสี

แถบที่ 4 = ตัวคูณ

แถบที่ 5 = ค่าความคลาดเคลื่อน

 

ตัวอย่างสี น้ำตาล เขียว ดำ  แดง น้ำตาล

น้ำตาล= 1   เขียว= 5   ดำ= 0   แดง= x 100   น้ำตาล= คลาดเคลื่อน + 1%

= 15000 โอห์ม  = 15 Kโอห์ม  ความคลาดเคลื่อน + 1%

การอ่านค่ารหัสตัวเลข คาปาซิเตอร์

หลักการอ่านค่าคาปาซิเตอร์ที่เป็นรหัสตัวเลข 3 ตัว

หลักที่ 1-2 เป็นค่าตามตัวเลข

หลักที่ 3 เป็นจำนวนเลขศูนย์

ค่าที่ได้มีหน่วยเป็น pF

แปลงเป็น nF หารด้วย 1,000

แปลงเป็น uF หารด้วย 1,000,000

ตัวอย่าง 822J  =8200 pF =8.2nF = 0.0082uF

J = ค่าความคลาดเคลื่อน + 5%

เครดิต : new_pedal

Advertisements