สำหรับท่านที่ประกอบวงจรเอฟเฟคแล้วมีปัญหาวงจรไม่ทำงานหรือทำงานไม่ปกติ
ผมขอแนะนำแนวทางการตรวจสอบวงจรเอฟเฟคเบื้องต้น ดังนี้

1. ตรวจสอบการต่อไฟให้ถูกขั้ว สำคัญมากเพราะถ้าผิดขั้วอุปกรณ์จะเสียหาย

2. ตรวจสอบการใส่อุปกรณ์ว่าใส่ค่าถูกต้อง พวก IC, FET ,TR, Diode ,C ที่มีขั้ว ต้องใส่ให้ถูกขั้วด้วย

3. ตรวจสอบการต่อสายอินพุท เอ้าท์พุท สวิทช์บายพาส รวมทั้งสายต่างๆ
เบื้องต้นแนะนำให้ต่อสายอินพุท/เอ้าท์พุทตรง โดยไม่ผ่านสวิทช์บายพาสก่อน เมื่อวงจรทำงานปกติแล้วจึงต่อสวิทช์ภายหลังเพื่อตัดปัญหาการต่อสายผิดพลาด

4. ตรวจสอบลายปริ้นทร์มีลัดวงจรหรือลายขาด (บางครั้งกัดปริ้นทร์ไม่ดีมีโอกาสเกิดได้) และจุดบัดกรี
ต่างๆติดแน่นดี ไม่มีตะกั่วลัดวงจรกับลายปริ้นทร์ที่อยู่ติดกัน  อย่าลืมต่อสายจั๊มเปอร์บนแผ่นปริ้นทร์ด้วย

5. วัดไฟที่จ่ายให้วงจรและอุปกรณ์ ว่ามีปกติหรือเปล่า (อุปกรณ์หลักได้แก่ IC,TR/FET)

6. แนะนำให้ทำเครื่องมือตรวจสอบวงจรเอฟเฟคจะหาจุดเสียได้ง่ายขื้นครับ

new_pedal

Advertisements