Sound Art

 ชื่อผลงาน 

Stompbox effect handmade ( เอฟเฟคกีต้าร์ )

Concept

One pedal can be everything. (เอฟเฟคกีต้าร์เพียงก้อนเดียว สามารถสร้างสรรค์  เป็นบทเพลงได้มากมายไม่มีที่สิ้นสุด)

อธิบายงาน 

เอฟเฟคกีต้าร์ เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับมือกีต้าร์ เป็นอุปกรณ์์ที่ใช้ปรุงแต่งหรือดัดแปลงเสียง เพื่อสร้างสีสัน โทนเสียง มิติ ให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปจากเสียงกีต้าร์เดิมๆ  โดยผลงาน ชิ้นนี้ จะเป็นการทดลองสร้างสรรค์ผลงานดนตรีจาก Effect Guitar ที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นเอง โดยที่แต่ละ บทเพลง จะมีพระเอกเป็น Effect เพียงก้อนเดียว เสียงเดียว ที่จะถูกนำมาประพันธ์เป็นงานดนตรีที่ แตกต่างกันไป

Background & Inspiration

เกิดจากความที่ตัวข้าพเจ้ามีความชื่นชอบ หลงไหลในเสียงเอฟเฟค ชอบที่จะฟัง ชอบที่จะทด ลอง ลองเสียงเอฟเฟคประเภทต่างๆ เรียกได้ว่า บ้าเอฟเฟคเลยที่เดียว เพราะไม่ว่าเอฟเฟคอะไรที่ เค้าว่าดี หรือไม่ดี หรือเอฟเฟคอะไรที่มาใหม่ มาแรง หรือเอฟเฟคอะไรที่ไม่ว่าจะถูกหรือแพง ข้าพจะ มีความสุขมากกับการได้ลองเล่นมัน จนกลายเป็นสิ่งเสพติด ที่อยู่กับมันมาถึงทุกวันนี้  เมื่อเกิดความชอบ หลงไหลในตัวเอฟเฟค ทำให้ข้าพเจ้าเริ่มสนใจการ Modify ปรุงแต่ง ปรับเปลี่ยน ดัดแปลงวงจรเอฟเฟค ซึ่งเอฟเฟคประเภทที่ข้าพเจ้าสนใจมากที่สุดคือ ประเภท Stompbox หรือที่มือกีต้าร์เรียกกันว่า เอฟเฟคก้อน สาเหตุที่ข้าพเจ้าสนใจเอฟเฟคประเภทนี้มากที่สุด เพราะเอฟเฟคประเภทนี้โดยส่วนใหญ่ เป็นการทำงานด้วยระบบอนาลอก โดยส่วนตัวข้าพเจ้า ประทับใจเอฟเฟคที่ทำงานด้วยระบบอนาลอกมากกว่าประเภทดิจิตอล เพราะให้เสียงที่ฟังดูธรรมชาติ แข็งแรง ดูมีไดนามิกที่ดีกว่า ส่วนระบบดิจิตอล คือการจำลองเสียงจากอนาลอก ทำให้เสียงที่ได้ ค่อนข้างจะกินเนื้อเสียงกีต้าร์ ทำให้เสียงกีต้าร์ถูกบิดเพี้ยนไปจากเดิม เพราะเสียงกีต้าร์จะต้องผ่านวงจรที่ค่อนข้างซับซ้อนของระบบดิจิตอล ทำให้สัญญาณกีต้าร์ถูกลดทอน บิดเพ้ียนทำให้เกิดอาการ Drop ถึงแม้เราจะ Bypass สัญญาณแล้วก็ตาม ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีเอฟเฟคดิจิตอลตัวไหนที่ให้เสียงได้อย่างอนาลอก 100% ทั้งหมดนี้เป็นส่วนสำคัญ ที่ส่งผลให้ข้าพเจ้าอยากที่จะทดลองสร้างมันขึ้นมา ประจวบเหมาะกับช่วงการทำโปรเจคจบการศึกษาของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าไม่รีรอที่จะเลือกทำสิ่งนี้

Product

ออกแบบ Effect Guitar ประเภท Stompbox และประพันธ์ดนตรีจาก Effect ภายใต้แนวคิด “ One pedal can be everything.

(เอฟเฟคกีต้าร์เพียงก้อนเดียว สามารถสร้างสรรค์  เป็นบทเพลง ได้มากมายไม่มีที่สิ้นสุด)

เสียงที่ออกแบบ

คือการรวมวงจรเสียง Echo Modulator/Chorus/Tremolo/Boost

Feature

เป็นอนาลอกเอฟเฟคที่ประกอบไปด้วย Echo Modulator/ Chorus/ Tremolo/ Boost ที่ทำงาน บนแผ่นปริ้นเพียงแผ่นเดียว  ที่ประกอบไปด้วยปุ่มต่างๆ ดังนี้

 • มีปุ่ม Footswitch 3PDT 9 ขา 2 ปุ่ม ที่ควบคุมการทำงานของเอฟเฟค
 • Gain
 • LFO Smooth
 • LFO Space
 • LFO Speed (Rate)
 • Delay Level
 • FeedBack
 • Depth
 • Time
 • Modulation/Chorus Switch
 • Tremolo Switch
 • ไฟ LED แสดงการทำงาน 2 ดวง
 •  ไฟ LED แสดงสถานะ Rate 1 ดวง
 • Input Output แบบ Mono
 • โดยการทำงานทั้งหมดใช้ไฟ 9 V

ขั้นตอนการทำงาน

 • ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเอฟเฟค
 • ศึกษาเทคโนโลยีของเอฟเฟคตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 • ดูตัวอย่างผลงานศิลปินที่มีชื่อเสียงด้านเอฟเฟค
 • ศึกษาเรียนรู้วงจรอิเล็กทรอนิค
 • ศึกษาการทำงานของเอฟเฟค ส่วนประกอบต่างๆ
 • ศึกษาการทำวงจรอิเล็กทรอนิค
 • ลองฝึกทำวงจรที่ไม่ค่อยซับซ้อน
 • เลือกวงจร โดยอาศัยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
 • ทำแผ่นปริ้น
 • หากล่อง หาอะไหล่
 • เอาอะไหล่ลงแผ่นปร้ิน
 • ลองเสียง แก้ไขปัญหา

* ปัญหาแรกที่เจอคือเสียงไม่ออก

 • ปัญหาที่เจอหลังเสียงออก คือ เสียงไม่เป็นอย่างที่ต้องการ แก้ไขปัญหาโดยการเช็ควงจรทุกจุด

ว่าใส่อะไหล่ผิดค่าหรือไม่ (R,C,IC,Diodes,Transistors&IC,Pot) * ปัญหาที่พบคือมีตำแหน่งนึง ใส่ Cap. ผิดค่า เมื่อเปลี่ยนใส่ค่าที่ถูกต้อง ก้สามารถได้เสียง ที่ต้องการ

 • เจาะกล่อง
 • เอาวงจรลงกล่อง ลงกราวน์
 • ลองเสียง
 • เอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญทดสอบ เพื่อขอคำแนะนำและแก้ไข
 • คำแนะนำคือ วงจรที่นำลงกล่องไป ค่อนข้างแน่นกล่อง

– ได้แก้ไขโดยการ ขยายรู Pot เพื่อให้มีพื้นที่ในการขยับขยายของแต่ละปุ่มมากขึ้น

 • ทำกล่องไม้ ใช้สำหรับตกแต่งภายนอก
 • ลง Knop สำหรับปุ่มต่างๆ
 • นำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาดู
 • ประพันธ์เพลงจากเอฟเฟค โดยมีคอนเซป หนึ่งเพลง หนึ่งเสียง
 • นำเพลงที่ประพันธ์ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาฟัง ทั้งหมด 3 เพลง
 • จัดแสดง โดยการ Performance กับตัวงาน Composition

Diagram

เริ่มด้วยผมไปให้ร้านเขียนจาก schematic ให้เป็นแผ่นปริ้นครับ

ตัวแผ่นปริ้นที่กัดเสร็จแล้วครับ

part cap., R, IC, diode,อื่นๆ

นำลงแผ่นปริ้นครับ และเดินสายกราวน์ครับ

นำลงกล่องครับ

หน้าตามันครับ

ผมได้ตกแต่งด้วยการทำกรอบไม้ครับ

หลังจากตัวเอฟเฟคเสร็จแล้ว ผมได้ทดลอง Composition เพลงหลายๆ และได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาฟัง อาจารย์จึงได้ช่วยเลือกเพลงที่จะนำเสนอดังนี้

เรามาดูกันต่อในส่วนของ

Product Exhibit Plan

เป็นงานที่มีการ Show perform และการ  Composition  โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. Show perform จะเป็นการเล่นเอฟเฟค กับ Backingtrack เป็นเวลาไม่เกิน 5 นาที

2. Composition จะมีทั้งหมด 3 เพลง โดยแต่ละเพลงจะแบ่งตรีมอย่างชัดเจน ดังนี้

(โดยผมได้นำ Graphic score กับ tracksheet มาให้ลองชมกันครับ)

2.1 Delay 

2.2 Distrotion

2.3 Ring mod

Advertisements