ไอซี ย่อมาจากคำว่า Integrated Circuit (I.C.) แปลว่าวงจรรวม ไอซีเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ประกอบเป็นวงจรหรือส่วนของวงจรที่มีขนาดเล็กไว้ในตัวเดียว ชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้ได้แก่ ทรานซิสเตอร์ ตัวต้านทาน ไดโอด เป็นต้น ดังนั้นไอซีจึงมีหลายขา ไอซีมีหลายชนิดลัวแต่หน้าที่การทำงานและจะมีหมายเลขประจำตัว เช่น หมายเลข 555, หมายเลข 741 เป็นต้น วิธีดูตำแหน่งขาของไอซี ให้สังเกคุจุดบนขอบตัวไอซี ขาข้างที่อยู่ใกล้จุดเรียกว่า ขาที่1 แล้วให้นับเรียงต่อกันไปตามลำดับทางขวามือเป็นรูปถ่ายจริงของไอซีตัวหนึ่ง

วงจรรวม (ไอซี) เชิงเส้น เพียงหนึ่งตัว  มีความสามารถในการทำงานเทียบเท่ากับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นับร้อยชิ้นที่นำมาต่อกันเป็นวงจร  โดยเฉพาะไอซีดิจิตอล  เช่น  ไมโครโปรเซสเซอร์มีความสามารถเท่ากับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นหมื่นหรือแสนชิ้นเลยทีเดียว  วงจรรวมทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเนื้อที่ได้  ไอซีนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

มีการแนะนำวงจรรวมเป็นครั้งแรก  เมื่อปี  1958  ซึ่งนับได้ว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีครั้งสำคัญที่สุดในศตวรรษนี้เลยทีเดียว  ไอซีได้ทำให้วงการอิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตัวออกไปอย่างมหาศาล  โดยที่การพัฒนาส่วนใหญ่จะเน้นหนักในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล  ทำให้การพัฒนาของไอซีเชิงเส้นล้าหลังไอซีดิจิตอลประมาณ  10  ปี  แต่เมื่อไม่นานมานี้  ไอซีเชิงเส้นได้รับความสนใจมากขึ้น  และปัจจุบันมีสิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้อยู่มากมายหลายแบบ วงการอิเล็กทรอนิกส์ มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  เนื่องจากเหตุผลหลายประการ  เหตุผลแรกซึ่งเป็นเหตุผลหลักคือ  ในวงการอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาคุณภาพการทำงานมากขึ้นไปเรื่อย ๆ  ในขณะที่ราคาคงที่หรืออาจลดลงตามเวลา  ส่วนเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ  วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้เป็นเช่นนี้ คือ  การใช้วงจรรวม วงจรแยกชิ้นหรือวงจรดีสครีต  ประกอบไปด้วยตัวต้านทาน  ตัวเก็บประจุ  ไดโอด  ทรานซิสเตอร์  และชิ้นส่วนอื่น ๆ  นำมาต่อกันเป็นวงจรเพื่อทำหน้าที่ที่ต้องการ  ชิ้นส่วนดีสครีต หรือชิ้นส่วนแบบแยกเหล่านี้จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกันระหว่างชิ้นส่วน โดยทั่วไปจะใช้แผ่นวงจร ซึ่งวิธีนี้ทำให้ราคาของวงจรสูง  เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นแผ่นวงจร  การประกอบวงจร  การบัดกรี  และการทดสอบ ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของราคาของวงจรทั้งสิ้น วงจรรวมก็จำเป็นต้องใช้แผ่นวงจร การประกอบ การบัดกรี และการทดสอบ แต่หากมีการใช้ไอซี ก็จะเป็นการลดชิ้นส่วนดีสครีตลงได้เป็นจำนวนมาก นั่นหมายความว่า แผ่นวงจรเล็กลง ใช้กำลังไฟลดลง และสูญเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตน้อยลง บางครั้งยังเป็นไปได้ที่จะลดขนาดของอุปกรณ์ทั้งหมดลง ด้วยการใช้วงจรรวม ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงและกล่องวงจรลงได้ วงจรรวมอาจนำไปสู่การลดขั้นตอนการปรับแต่งต่าง ๆ ของวงจรในโรงงานผลิต ปกติการปรับแต่งวงจรมีราคาแพง หากลดขั้นตอนนี้ลงได้ ก็เท่ากับทำให้ค่าใช้จ่ายต่ำลง นอกจากนั้น อุปกรณ์ที่แปรค่าได้ มีราคาแพงกว่าอุปกรณ์ที่มีค่าแน่นอนตายตัว ดังนั้นหากสามารถกำจัดอุปกรณ์เหล่านี้ได้ จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีก

 

Advertisements